Quins són bons moments per introduir signes?

Hi ha tres moments on els signes poden ser més fàcilment entesos:

– Quan sorgeix una necessitat. La situació habitual seria aquella en la que demana alguna cosa i no para fins que l’endevinem. “Ah! Vols aigua!” Aquest moment és ideal per signar aigua.

– Quan presenta un interès clar i ens mira com per expressar-ho: una pilota, un gos, una bicicleta.

– Quan estem avorrits i ens ve a buscar per fer alguna cosa junts. Aquí podem introduir un signe d’alguna cosa que farem tot seguit, per exemple, llegir un llibre.

Posted in: Com començar?