Signar en Família

Els nadons oients poden expressar-se bé amb la parla al voltant dels dos anys però la seva capacitat per reconèixer les coses, anomenar-les i comunicar-se comença molt abans. S’ha vist que els fills de persones sordes que parlen amb signes comencen a comunicar-se amb el seu entorn abans de l’any.

El gran regal de la comunitat sorda als nostres nens oients és la LSC (Llengua de Signes catalana), una llengua preciosa que s’usa al nostre territori. Aquesta web pretén difondre l’ús de la LSC entre els pares, mares i cuidadors de nens oients. Això fa que poguem veure des de ben aviat com descobreixen el món i apassionar-nos encara més pel nostre petit o petita.

Enlloc d’esperar a què puguin parlar de manera que se’ls entengui (“Ai, no entenc el que em vols dir, vida!”), signant s’aprofiten les capacitats de què ja disposen (Oi que fa el Ralet, ralet, diu hola i envia petonets?) per a visualitzar com veuen i descobreixen el món.

Aquesta és l’essència de signar en família: menys frustració, menys enrabiades, més temps fantàstic decobrint el món junts.

A aquest web hi trobareu recursos per iniciar-vos a casa. Signar en família vol ser el lloc on mares, pares i cuidadors que usen llengua de signes amb els seus nadons (o que volen fer-ho) comparteixen i aprenen de les seves experiències.

I no patiu, que no endarrereix la parla!