Fins quan es pot fer servir?

A mesura que els nens creixen i aprenen a parlar ja no cal signar més. Això passa al voltant dels dos o tres anys, depenent del nen.

Tot i així, hi ha molts pares que segueixen usant els signes en situacions com aquestes:

– Quan ets lluny i no et sents cridant- o no vols cridar,

– Quan hi ha altra gent i no vols que sàpiguen que dius- si és que no en saben, de llengua de signes catalana!

– Per jugar sense fer soroll a una sala d’espera o a un concert.

A més, si tens o vols tenir més fills, els fills grans són magnífics mestres de signes dels germans petits i és una tasca que els agrada molt i pot servir per construir vincles amb el nouvinguts.

Per tant, pots fer-ho servir tant de temps com et faci servei! A més, qui sap, potser us animeu a estudiar una mica més llengua de signes catalana perquè hi trobeu altres utilitats a nivell laboral o personal!