Què és?

És l’ús d’una llengua de signes que ja existeix, en el nostre cas la llengua de signes catalana (LSC), per comunicar-se amb els nostres petits oients fins que no comencen a parlar. S’ha vist que els fills de persones sordes que es comuniquen amb llengua de signes són capaços de comunicar coses a partir de tan aviat com els 9 mesos. En nens i nenes oients funciona de la mateixa manera.