Tinc un fill oient amb necessitats especials. Ho puc fer servir?

Depèn del cas però en principi sí. En molts casos facilita la comunicació i incentiva l’adquisició de la llengua oral. Caldria avaluar cada cas, però hi ha experiències positives en molts casos. En qualsevol cas, no li farà cap mal. Hi ha experiències positives en nens amb síndrome de Down o nens amb trastorns de l’espectre autista.  A altres països, les famílies aprofiten els mateixos recursos i activitats disponibles pels altres nens.

Posted in: Qui pot signar i fins quan?