Possibles confusions entre signes

Quan ens centrem massa en el que li volem dir i no en el que li interessa o ens vol dir, podem confondre signes. Per exemple, posem per exemple que som a la platja i veiem el sol pondre’s i en aquell moment fem sol. Però no ens hem fixat  que el petit o petita té la mirada fixa a la pilota del davant dels seus ulls. Segurament signarà “sol” per a referir-se a una pilota. Aquestes confusions són  freqüents en l’adquisició del llenguatge, també el parlat, i simplement cal estar atent, novament, al significat que li dóna a un signe quan el fa.