Per què la llengua de signes de la meva comunitat sorda?

És possible usar signes propis amb els teus fills per comunicar-te fins que no parla del tot. De fet, amb un nadó el que s’usa és un vocabulari. Per tant, sí, és possible. Però creiem que és millor opció usar les paraules d’una llengua que ja existeix i que és molt rica, la llengua catalana de signes. Fent-ho, a més de permetre comunicar-me amb el meu petit o petita, fa que estigui aprenent una llengua que ja existeix que en el moment menys pensat em farà servei (linkar abuelita-feina). A més, si conec altres nens o pares i mares que signen m’hi podré entendre perfectament! Aquí hi trobareu més avantatges (linkar blog).

Posted in: Què és i per a què serveix?