Efectes positius

El principal avantatge de signar amb el teu petit és obrir la comunicació mentre la parla arriba. Com que hem fet l’esforç mutu d’intentar comprendre’ns, en el fons ens coneixem més i estem més connectats. Hi ha recerca, no gaire extensa i metodològicament una mica feble que sosté, a més, que augmenta el quocient intel•lectual, augmenta l’autoestima i els nens signants presenten menys dèficit d’atenció. Caldria més recerca per poder afirmar aquestes coses.
Creiem que la motivació per signar amb el teu nadó ha de ser voler comprendre’l des de ben petit i voler-s’ho passar bé llegint contes, jugant i explicant-se coses.

Posted in: Què és i per a què serveix?