Això és per a nens sords o oients?

Per a tots! Els nens sords adquireixen la que serà la llengua en la que se sentiran més còmodes i serà la seva llengua “materna”. Els nens oients adquiriran un vocabulari que els permetrà comunicar-se amb els altres abans que adquireixin la parla. I els seus pares aprendran una mica de llengua de signes que els pot ser útil en el moment menys pensat.